Att arbeta på distans

Att arbeta på distans

För många innebär det en frihet att kunna lägga arbetet på distans. Det finns några saker man bör tänka på för att få till en så bra arbetsplats som möjligt i hemmet. Med rätt tekniklösningar kan vem som helst skapa en ordentligt fungerande arbetsstation. Några av de saker många glömmer är hur IT-säkerheten fungerar i hemmet, och om försäkringar gäller på distans. De här sakerna kan man ta upp med sin närmaste chef.

Här kommer en del tankar och idéer på hur arbetsdagen kan flyta på lika bra i vardagsrummet i hemmet. Många arbetar delvis i hemmet och delvis ute på fältet. Den som behöver en servicebil kan i praktiken inreda en sådan som en rullande arbetsstation. Mångsidiga och prisvärda bilinredningar finns via https://www.worksystem.se som även har bra erbjudanden just nu.

Rutin och gränser

Den som arbetar hemma måste ha en tydlig rutin, som innebär att det är klart och tydligt när arbetsdagen börjar och slutar. I praktiken kan det innebära att man följer samma rutiner (och tider) som då man åker iväg till en arbetsplats, men man sparar in tid för själva resandet. Frestelserna kan dock vara större i hemmet, t.ex. att gripa tag i annat som behöver göras. Många små saker kan under dagen flytta fokus alltför mycket ifrån arbetet. Genom att varje dag ha en målsättning där exempelvis uppgifter kan bockas av, så vet man att man håller ett bra fokus på arbetsuppgifterna.

dante