Vad gör ett CRM system?

Vad gör ett CRM system?

Ett viktigt verktyg för företag och organisationer idag, är att hålla ordning på sina kontaktlistor. Det här kan gälla både kunder, så väl som besökare och läsare. CRM står för Customer Relationship Management, och är ett sätt att enkelt hantera sådana listor och kontakter.

Rätt Information om kunder

En bra CRM lösning samlar in den nödvändiga informationen och kan ge en snabb helhetsbild över kunderna. Men det gör det också enkelt att kunna plocka ut en viss information om en viss typ av kund. Kanske vill man marknadsföra en särskild tjänst för en viss målgrupp som redan är kunder. Från kundernas perspektiv, är det naturligtvis bra att få ha en mer skräddarsydd kontakt med företaget. I grunden är ett bra CRM system ett sätt att kunna göra bättre kampanjer och hålla en effektiv kundkommunikation.

Skillnad på kund och kund

Ett CMR system centraliserar alltså all kunddata, och gör det möjligt att rikta särskilda kampanjer åt särskilda kunder. Med en bra ordning över kontaktlistor och liknande, är det även lättare för fler att komma åt informationen inom företaget. När man tänker efter, är det ju väldigt viktigt att ta hand om den värdefulla informationen man samlat in, och som kunden själv godkänt ska få finnas tillgängligt och lagras. Det är viktigt att man följer de nya GDPR regler som finns vilket ett bra CMR system kan hjälpa till med. En CMR system kan även vara bra för att undvika missnöjda kunder och höja helhetsupplevelsen för dem.

Att hantera missnöjda kunder

Det viktigaste när man hanterar missnöjda kunder är att inte ta det personligt. Förmodligen kan känslorna svalla över i stundens hetta och det är viktigt att sakligt styra in samtalet på hur problemet kan lösas. Det kan vara bra att låta kunden ventilera sina känslor även om inte heller en kund får gå över gränsen. Genom att lyssna utan att avbryta kommer samtalet sedan att kunna gå framåt. Att sedan följa upp hur problemet har löst sig är ett bra alternativ då kunden verkligen förstår att det tagits på allvar. Man ska fokusera på hur man kan göra situationen bättre för kunden och också ta emot feedback, för att undvika att det händer igen. Om felet beror på en tredje part, ska man inte heller bara skylla ifrån sig.

dante